Toldrà i Vilardell, A. «Música Medieval Al més Enllà». Anuario Musical, n.º 62, diciembre de 2007, pp. 3-28, doi:10.3989/anuariomusical.2007.62.16.