[1]
A. Toldrà i Vilardell, «Música medieval al més enllà», Anu. music., n.º 62, pp. 3–28, dic. 2007.