Toldrà i Vilardell, A. (2007) «Música medieval al més enllà», Anuario Musical, (62), pp. 3–28. doi: 10.3989/anuariomusical.2007.62.16.