Toldrà i Vilardell, Albert. 2007. «Música Medieval Al més Enllà». Anuario Musical, n.º 62 (diciembre):3-28. https://doi.org/10.3989/anuariomusical.2007.62.16.