Toldrà i Vilardell, A. (2007). Música medieval al més enllà. Anuario Musical, (62), 3–28. https://doi.org/10.3989/anuariomusical.2007.62.16