(1)
Vilar i Herms, R. Significació etnomusicològica Del Professor Josep Crivillé I Bargalló (*1947; †2012). (Rellegir Alguns Dels Seus Textos Des Del Record). Anu. music. 2018, 291-296.