(1)
Toldrà i Vilardell, A. Música Medieval Al més Enllà. Anu. music. 2007, 3-28.