Detalles de autor

Cortada, Maria Lluïsa, España

  • No 52 (1997) - Artículos
    Alguns aspectes de l'evolució del digitat des del segle XVI al XVIII
    Resumen  PDF