Detalles de autor

Pavia i Simó, Josep, España

  • No. 61 (2006) - Artículos
    El Villancet i el Tono del Barroc Musical tardiu en Francesc Valls. Aportació a l’estudi d’aquests gèneres musicals
    Resumen  PDF
  • No 60 (2005) - Artículos
    La Capella de Música de la Seu de Barcelona en el segle XVIII (1756-1765)
    Resumen  PDF