Detalles de autor

Rifé i Santaló, Jordi, España

  • No 50 (1995) - Artículos
    Les àries del villancets d'Emmanuel Gònima ( 1712-1792): Notes entorn l'evolució de l’ària en la música religiosa a la Catalunya del segle XVIII
    Resumen  PDF